Ekološki izdelki

Ekološki izdelki niso zgolj še en „trend“ na področju prehranjevanja, temveč je dejansko nujen in nepogrešljiv temelj, tako za zdravje sodobnega posameznika, kot tudi za okolje in družbo kot celoto.

Kadar ekološki izdelki izvirajo iz lokalnega okolja, pa se njihove prednosti z vidika hranilnih vrednosti in trajnostnega vpliva še pomnožijo.

Zagotovo ste že kdaj izkusili razliko med zaužitjem domačega sadja s polnim, prvinskim okusom, ali enakega živila, ki je na primer prepotovalo dolgo pot iz tujine.

Toda dejanska razlika bistveno presega zgolj vprašanje okusa. Hrana je namreč glede na najsodobnejše raziskave dokazano eden od temeljev, ki so neposredno povezani s človekovim zdravjem oziroma z boleznimi in zdravstvenimi težavami.

Ekološki izdelki predstavljajo obliko in način kmetovanja, ki pridobiva vse večji pomen tudi v belokranjskem kmetijskem prostoru. Bela krajina ima pestre naravne danosti, zato ima odlične možnosti za nadaljnji in pospešeni razvoj tega načina kmetovanja.

Ekološko kmetovanje bo pomembno prispevalo k zagotavljanju javnih dobrin, ohranjanju kulturne kmetijske krajine, ohranjanju oziroma izboljšanju biotske raznovrstnosti, varstvu virov pitne vode in sploh varovanju našega celotnega okolja.

Ekološko kmetijstvo v največji možni meri vpliva tudi na trajnostno gospodarjenje z neobnovljivimi naravnimi viri ter uveljavljanje načela dobrobiti živali oziroma rejo, prilagojeno živalskim vrstam in pasmam.

V ekološkem kmetijstvu se celostno dopolnjujeta rastlinska pridelava in reja živali in s tem sledenje naravnim metodam ter kroženju snovi v naravi. V sistemu ekološkega kmetovanja je zagotovljen nepretrgan in transparenten nadzor nad pridelavo in predelavo teh pridelkov oziroma živil »od njive do krožnika« in tako zajamčena večja varnost tistim potrošnikom, ki se za takšne pridelke oziroma živila odločijo.

Ekološki izdelki hkrati zagotavljajo pridelavo visokokakovostne in varne hrane, z bogato prehransko vrednostjo in visoko vsebnostjo vitaminov, mineralov in antioksidantov. Ker je pri tem načinu kmetovanja prepovedana uporaba lahko topnih mineralnih gnojil, kemično sintetiziranih fitofarmacevtskih sredstev (pesticidov), gensko spremenjenih organizmov in proizvodov pridobljenih iz teh organizmov ter različnih regulatorjev rasti, praktično ni pričakovati ostankov teh snovi v pridelkih ali živilih in posledično – pri potrošnikih.

V Beli krajini ekološko kmetovanje spodbujamo tudi v naši spletni trgovini. Vabljeni, da z nakupom podprete pridne roke naših ponudnikov, ter s tem naredite tudi nekaj dobrega za svoje zdravje.

Prikazovanje 1–20 od 72 rezultatov