OSNOVNA ŠOLA BRIHTNA GLAVA

Osnovna šola Brihtna glava

Andrej Bajuk s.p.

Nalov: Radovica 1g, 8330 Metlika

Tel.št.: 031 366 378

E-naslov: bajuk.andrej@gmail.com

Spletno mesto: www.andrejbajuk.com/

Osnovna šola Brihtna glava je inovativen turistični produkt v Beli krajini.

Interpretacija zgodb dediščine v turističnem produktu poteka v razredu. Uprizarja pouk iz petdesetih let prejšnjega stoletja. Obiskovalci so v vlogi učencev in učitelj je interpret dediščine.

Interpretacija zgodb snovne in nesnovne dediščine Bele krajine je splet prepoznavnih značilnosti ohranjene kulturne dediščine Bele krajine. Svojevrstna posebnost interpretacije zgodb v turističnem produktu je uporaba humorja.

Humor, ki se uporablja pri interpretaciji, je predvsem učinkovito komunikacijsko orodje za lažje prepoznavanje razsežnosti ohranjene dediščine v Beli krajini. Z zgodbami, s sporočili in produkcijo humorja v interpretaciji dediščine Bele krajine poudarjajo pomen ohranjanja dediščine. Poudarijo tudi pomen prenašanja šeg, navad in ljudske ustvarjalnosti bodočim rodovom.

V interpretaciji dediščine se informacije in dejstva podajajo na več načinov. Te vključujejo zgodovinska dejstva, nematerialno dediščino, lokalna izročila, glasbo, kulinariko in posebnosti krajine.

Z interpretacijo elementov dediščine v produktu nagovarjajo s sporočili o vrednotah pokrajine. Te delijo na funkcionalna sporočila in kot so multietičnost, zeleno in zdravo okolje, varnost, domačnost in preprostost.

S sporočili nagovarjajo čustva in vrednote prebivalcev. To predstavlja gostoljubje, družabnost, poštenost, zaupanje, življenjsko vedrino, igrivost in prijateljstvo.

Z ustrezno izbranimi vsebinami interpretacije dediščine se čustvena in funkcionalna sporočila uspešno prepletajo. Interpretirane vsebine elementov dediščine Bele krajine dediščine so kratka in sporočila jasna.

»Pridite k nam in povedali vam bomo zgodbo. živela je lepa, mlada, hrbet je naslonila na južno stran Gorjancev, noge pa si je v poletnih rosnih jutrih in ožarjenih večerih namočila v topli Kolpi. Z desnico se je naslonila na mehke gozdnate obronke Kočevskega Roga. V naročju ji je ležal prelep valovit svet, prepleten s polji in njivami, žlebiči in uvalami, vodnimi in suhimi jamami in brezni. Vmes so bili razsuti številni brezovi gaji in steljniki. Dve rečici sta tekli čez ta pisan vrt, Lahinja in Dobličica. Tako je skozi stoletja živela večno lepa in mlada« (Dular, 1986)

Osnovna šola Brihtna glava