Damelj – Cerkev sv. Mihaela

V osnovi gotska cerkev z zvonikom na preslico in odprto lopo pred glavnim vhodom stoji na pokopališču, ki je nekoliko odmaknjeno od severozahodnega roba vasi, na robu travnikov in polj, ob kolovozni poti proti vasi Draga pri Sinjem Vrhu.

Vas Damelj (dorf Demlach) je v pisnih virih prvič izpričana leta 1414, cerkev sv. Mihaela v Damlju pa leta 1664. Cerkveno arhitekturo sestavljajo tristrano zaključen prezbiterij, podolžna ladja, katere vhodna stranica preide v zvončnico (zvonik na preslico, zvonik z odprtimi linami), pred njo pa je prislonjena odprta lopa. Zaključne stranice prezbiterija so odprte s šilasto zaključenimi okni, ki posnemajo gotsko tradicijo. Odmeve gotskega oblikovanja najdemo tudi na oboku prezbiterija, ki ga členijo rebra psevdo gotskega obokanja. Podolžna ladja ima raven strop. Glavni in edini oltar kaže stilne elemente 17. stoletja, a je bil predelan v 19. stoletju. Zunanjost in notranjost stavbe je členjena z dekorativnimi ornamenti (ogelniki, v krog vrisane zvezde), ki so večinoma še skriti pod sekundarnimi beleži.

Cerkvena stavba verjetno ni starejša od 17. stoletja, ko je tudi prvič omenjena v pisnih virih. Njena arhitektura izdaja gotsko stavbno tradicijo. Ta je bila v času nastanka cerkve sicer že krepko zastarela, a je v odmaknjenih pokrajinah živela dalje. Dekorativna členitev fasad in notranjosti, pa tudi oltarna oprema, oblikujejo podobo enega najbolj zanimivih kulturnih spomenikov v Beli krajini.