HOTEL BELA KRAJINA

Hotel Bela krajina je prijeten butičen hotel, ki se nahaja v starem mestnem jedru Metlike. Gostom je na voljo 25 sodobno opremljenih klimatiziranih sob, z brezplačnim WiFi-jem, parkingom in bogatim zajtrkom. Skupno 56 ležišč je primerno za namestitev skupin (1 avtobus). V hotelu se nahaja tudi bar in restavracija s pestrim izborom hišnih specialitet, tradicionalnih jedi in odličnih lokalnih vin.

Hotel Bela krajina
Cesta bratstva in enotnosti 28
8330 Metlika

info@hotel-belakrajina.si
+386 (0)7 30 58 123

Facebook: www.facebook.com/hotelBelakrajina

TRAJNOSTNI ZNAK ZELENI KLJUČ

V letu 2022 so pridobili trajnostni znak Zeleni ključ, vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Pridobljen standard pomeni zavezanost podjetja k spoštovanju strogih kriterijev, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE.
V procese uresničevanja okoljske politike so vpeti vsi zaposleni, k varovanju okolja pa vljudno vabimo tudi vas, cenjene goste. Z željo po lepši prihodnosti se na vas obračajo s prošnjo, da ločujete odpadke v zato posebej namenjenih posodah, varčujete z vodo in energijo ter uporabljate trajnostne načine prevoza.

Zeleni ključ v Hotelu Bela krajina pomeni, da aktivno, učinkovito in organizirano izboljšujemo svoje trajnostno poslovanje. Narava nam bo za preudarno ravnanje in našo ekološko ozaveščenost zagotovo hvaležna!